Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46530)
    Książki (7620)
    Artykuły i czasopisma (21034)
    Materiały konferencyjne (22978)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Czaplicka, Anna; Ślusarczyk, Zbigniew; Szarek-Gwiazda, Ewa; Bazan, Sonia

Rozkład przestrzenny związków żelaza i manganu w osadach dennych Jeziora Goczałkowickiego

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Spatial distribution of iron and manganese compounds in bottom sediments of the Goczalkowice dam reservoir
Seria/Czasopismo Ochrona Środowiska
Numeracja Vol. 39, Nr 3
Data wydania 2017
Język polski
Zakres stron 47-54
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 53
Bibliografia (liczba pozycji) 25
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1230-6169
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Rozkład przestrzenny związków żelaza i manganu w osadach dennych Jeziora Goczałkowickiego / Anna Czaplicka, Zbigniew Ślusarczyk, Ewa Szarek-Gwiazda, Sonia Bazan // Ochrona Środowiska. – 2017, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe Zbiornik Goczałkowice, osady denne, Fe, Mn, rozkład przestrzenny, korelacje, analiza skupień

Goczalkowice dam reservoir, bottom sediments, Fe, Mn, spatial distribution, correlations, cluster analysis

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW A
Punktacja czasopisma 15
Impact Factor 0.603
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Projekt Ś-3/286/BW/2010 (286)
Projekt spoza indeksu BPP DS Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/