Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47649)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21863)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Węcławowicz-Gyurkovich, Ewa

Podsumowanie ogólnopolskiej konferencji „Ochrona dziedzictwa architektury polskiej II połowy XX wieku” Warszawa 16-17 XI 2016

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Resume of a national conference “Protecting the heritage of polish architecture of the 2nd half of the 20th century” Warsaw 16-17.11.2016
Seria/Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Numeracja Nr 49
Data wydania 2017
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 7-14
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 0860-2395
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Bibliogr. w przypisach
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.17425/WK49HERITAGE
Opis bibliograficzny
Podsumowanie ogólnopolskiej konferencji „Ochrona dziedzictwa architektury polskiej II połowy XX wieku” Warszawa 16-17 XI 2016 = Resume of a national conference “Protecting the heritage of polish ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
Słowa kluczowe druga połowa XX wieku, ochrona obiektów architektury i urbanistyki w Polsce

second half of the 20th century, protecting monuments of architecture and urban planning in Poland
Abstrakt
Artykuł dotyczy problemu ochrony obiektów architektury oraz założeń urbanistycznych, zrealizowanych w Polsce w drugiej połowie XX wieku. Podstawową zasadą typowania obiektów lub zespołów urbanistycznych, ... więcej

The article addresses the issue of protecting architectural objects and urban layouts realised in Poland in the seconf half of the 20th century. The fundamental principle for selecting objects ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 13
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 13
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/