Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47020)
    Książki (7674)
    Artykuły i czasopisma (21322)
    Materiały konferencyjne (22855)
    Rozprawy doktorskie (1193)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (109)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Wesołowski, Łukasz

Innowacyjne rozwiązania projektowe elewacji nowych budynków w historycznych pierzejach miast – wybrane przykłady

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Innovative design solutions for new building façades in historical street frontages – selected examples
Seria/Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Numeracja Nr 50
Data wydania 2017
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 54-63
Oznaczenie ilustracji fot.
Bibliografia (na str.) 63
Bibliografia (liczba pozycji) 5
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 0860-2395
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.17425/WK50FRONTAGES
Opis bibliograficzny
Innowacyjne rozwiązania projektowe elewacji nowych budynków w historycznych pierzejach miast – wybrane przykłady = Innovative design solutions for new building façades in historical street frontages ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
Słowa kluczowe innowacyjne technologie fasadowe, szklane elewacje budynków w otoczeniu historycznym, kształtowanie nowej zabudowy w centrach miast

innovative façade technology, glass building façades in historical settings, shaping new build in city centres
Abstrakt
Nowe budynki powstające w centrach miast wznoszone są w miejscach, gdzie istnieją jeszcze wolne przestrzenie lub w miejscu obiektów wyburzanych. Wytyczne projektowe są zazwyczaj bardzo ścisłe i ... więcej

New buildings in city centres are constructed in free spaces that are still available or replace buildings that have been demolished. Design parameters are usually very strict and require reference to ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 13
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/