Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47020)
    Książki (7674)
    Artykuły i czasopisma (21322)
    Materiały konferencyjne (22855)
    Rozprawy doktorskie (1193)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (109)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kadłuczka, Andrzej

Posłowie do Ogólnopolskiej Konferencji „Ochrona dziedzictwa architektury i urbanistyki II połowy XX wieku”

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Afterword to the National Conference “Protection of the heritage of architecture and urban planning of the 2nd half of the 20th century”
Seria/Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Numeracja Nr 49
Data wydania 2017
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 15-18
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 0860-2395
Uwagi Bibliogr. w przypisach
Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.17425/WK49PROTECTION
Opis bibliograficzny
Posłowie do Ogólnopolskiej Konferencji „Ochrona dziedzictwa architektury i urbanistyki II połowy XX wieku” = Afterword to the National Conference “Protection of the heritage of architecture and ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
Słowa kluczowe ochrona, dziedzictwo architektury i urbanistyki II połowy XX wieku, konferencja, podsumowanie

protection, heritage of architecture and urban design from the 2nd half of the 20th century, conference, summary
Abstrakt
Niniejsza wypowiedź stanowi podsumowanie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Ochrona dziedzictwa architektury i urbanistyki II połowy XX wieku”. Uczestnicy konferencji w swoich wypowiedziach zwrócili ... więcej

This article is a summary of the National Conference “Protection of the heritage of architecture and urban planning of the 2nd half of the 20th century”. Conference participants ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 13
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/