Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47651)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21865)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Motak, Maciej

Ochrona architektury Krakowa z lat 80. i 90. XX wieku

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Protection of Krakow 1980s and 1990s architecture
Seria/Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Numeracja Nr 49
Data wydania 2017
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 91-101
Oznaczenie ilustracji fot.
Bibliografia (na str.) 100-101
Bibliografia (liczba pozycji) 19
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 0860-2395
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.17425/WK49KRAKOW
Opis bibliograficzny
Ochrona architektury Krakowa z lat 80. i 90. XX wieku = Protection of Krakow 1980s and 1990s architecture / Maciej Motak // Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
Słowa kluczowe architektura współczesna, dobra kultury współczesnej, historia najnowsza

contemporary architecture, contemporary cultural assets, recent history
Abstrakt
Przemiany polityczne, gospodarcze i społeczne, które nastąpiły pomiędzy rokiem 1980 a rokiem 2004, znalazły odzwierciedlenie w architekturze polskiej tego okresu, w tym również w Krakowie – będącym ... więcej

Political, economic and social transformations, which took place between 1980 and 2004, were mirrored in Polish architecture of that period, including one of its leading centre – Krakow. Numerous buildings ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 13
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 13
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/