Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46976)
    Książki (7679)
    Artykuły i czasopisma (21289)
    Materiały konferencyjne (22857)
    Rozprawy doktorskie (1193)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (109)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Gaczoł, Andrzej

Kryteria dotyczące wpisu obiektów architektonicznych z drugiej połowy XX wieku do rejestru zabytków. Teoria i praktyka

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Criteria for entering architectonic objects from the second half of the 20th century into the monument register. Theory and practice
Seria/Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Numeracja Nr 49
Data wydania 2017
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 163-180
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 177-178
Bibliografia (liczba pozycji) 16
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 0860-2395
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.17425/WK49REGISTER
Opis bibliograficzny
Kryteria dotyczące wpisu obiektów architektonicznych z drugiej połowy XX wieku do rejestru zabytków. Teoria i praktyka = Criteria for entering architectonic objects from the second half of the 20th ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
Słowa kluczowe dekret Rady Regencyjnej, zabytek, rejestr zabytków, zarządzanie zmianami, kryteria, wartości, dylematy, miniona epoka, interes społeczny

Regency Council decree, monument, monument register, changes management, criteria, values, dilemmas, bygone epoch, social interest
Abstrakt
Zasadnicze znaczenie dla ochrony zabytku lub zabytkowego zespołu urbanistycznego ma decyzja w sprawie wpisania go do rejestru, nadaje mu bowiem oficjalnie prawny status. Wiąże się z tym statusem – ... więcej

The decision about entering a historic monument or an urban complex into the monument register is of paramount significance for its protection, since it then officially acquires a legal status. That status ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 13
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/