Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46589)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21070)
    Materiały konferencyjne (22954)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Mielnik, Ryszard; Sułowicz, Maciej; Ludwinek, Krzysztof; Jaśkiewicz, Marek

The reliability of critical systems in railway transport based on the track rail circuit

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Analysis and simulation of electrical and computer systems
Redaktor źródła Mazur, Damian; Gołębiowski, Marek; Korkosz, Mariusz
Miejsce wydania Cham
Wydawca Springer
Data wydania 2018
Język angielski
Seria/Czasopismo Lecture Notes in Electrical Engineering : LNEE
Numer w serii 452
ISSN serii 1876-1100
Zakres stron 377-393
Oznaczenie ilustracji rys.
Bibliografia (na str.) 393
Bibliografia (liczba pozycji) 24
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-3-319-63948-2 (print)
978-3-319-63949-9 (eBook)
Nazwa konferencji 13th Scientific Conference on Selected Issues of Electrical Engineering and Electronics (WZEE 2016)
Miejsce konferencji Rzeszów, Poland
Data konferencji 4-8.05.2016
DOI 10.1007/978-3-319-63949-9_25
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
The reliability of critical systems in railway transport based on the track rail circuit / Ryszard Mielnik, Maciej Sułowicz, Krzysztof Ludwinek, Marek Jaśkiewicz // W: Analysis and simulation of electrical ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [692919] Kolejowy transport przemysłowy
[391600] Konstrukcje elementów sterowania i automatyki. Konstrukcja elementów pomiarowych
[415100] Systemy informatyczne. Zastosowania informatyki
[692117] Technika i technologia kolejowego zaplecza technicznego
[877300] Kontrola jakości i niezawodności narzędzi pomiarowych
[901100] Metody oceny jakości i niezawodności
[692900] Transport przemysłowy
[390000] Automatyka
[410000] Informatyka
[692100] Transport kolejowy
[870000] Metrologia
[900000] Problemy jakości
[690000] Transport
Słowa kluczowe track rail circuit, wave impedance, measuring system, critical systems, railway traffic safety, railway control systems, discrete event system, Petrii nets, realtime systems
Abstrakt
This paper presents a system for monitoring and control of unoccupied railway track of automatic railway crossing signaling devices. The most important task of this system is to ensure the safety of rail ... więcej

punktacja i wskaźniki
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Liczba arkuszy 1.1
Dyscyplina automatyka, elektronika i elektrotechnika
automatyka, elektronika i elektrotechnika

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Materiały konferencyjne w książce
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/