Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49532)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22703)
    Materiały konferencyjne (22338)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Jaroń, A.; Barnaś, K.

Wpływ warunków prasowania na właściwości elektrod Fe-Ni-Co

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Wariant tytułu Impact of pressing conditions on Fe-Ni-Co electrode properties
Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła XLV Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków - Rytro, 26–29.IX.2017 : [monografia]
Redaktor źródła Bała, Piotr
Współtwórca źródła Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Rytro
Wydawca Wydaw. Naukowe Akapit
Wydawnictwo według MEiN Wydawnictwo Naukowe AKAPIT
Data wydania 2017
Język polski
Zakres stron 178-180
Oznaczenie ilustracji rys.
Bibliografia (na str.) 180
Bibliografia (liczba pozycji) 11
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-63663-98-8
Uwagi Tyt. okł. źródła: Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej : monografia pod red. Piotra Bały
Nazwa konferencji XLV Szkoła Inżynierii Materiałowej
Miejsce konferencji Kraków - Rytro
Data konferencji 26-29.09.2017
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Wpływ warunków prasowania na właściwości elektrod Fe-Ni-Co / A. Jaroń, K. Barnaś // W: XLV Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków - Rytro, 26–29.IX.2017 : [monografia] / pod red. Piotra Bały ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe elektrody Fe-Ni-Co, prasowanie proszków, wydzielanie H2

Fe-Ni-Co electrodes, powder pressing, HER
Abstrakt
W prezentowanej pracy przedstawiono badania wpływu parametrów wysokotemperaturowego prasowania na właściwości elektrod otrzymanych tą metodą. Elektrody otrzymywano z mieszaniny proszków Fe, Ni, ... więcej

This paper presents the study on the influence of high temperature pressing parameters on the Fe-Ni-Co electrodes properties obtained by this method. The electrodes were prepared from a mixture of Fe, ... więcej

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 0.2
Dyscyplina inżynieria chemiczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/