Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46568)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21055)
    Materiały konferencyjne (22982)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Słoma, Ireneusz; Sroczyńska, Justyna; Łopata, Stanisław

Modernizacje wodnych kotłów rusztowych w aspekcie ochrony środowiska naturalnego

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Wariant tytułu Modernizations of stoker-fried water boilers in the aspect of environmental protection
Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła International Conference on Boiler Technology Poland, Poland, Szczyrk, CKiR Orle Gniazdo, October 25-27, 2017
XIV Konferencja naukowo-techniczna 2017 : Modernizacja Kotłów Rusztowych. Konkluzje BAT. Czyste technologie węglowe dla kotłów rusztowych, Szczyrk, 2017. [T. 2]
Redaktor źródła Chmielniak, Tadeusz et al.
Współtwórca źródła Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Zakład Kotłów i Wytwornic Pary et al. [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Gliwice
Wydawca Politechnika Śląska
Data wydania 2017
Język polski
Seria/Czasopismo Prace Naukowe, Monografie, Konferencje / Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Numer w serii 47
ISSN serii 1506-9702
Zakres stron 301-313
Oznaczenie ilustracji rys.
Bibliografia (na str.) 311-313
Bibliografia (liczba pozycji) 22
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISBN 978-83-64497-15-5
Nazwa konferencji International Conference on Boiler Technology Poland
XIV Konferencja naukowo-techniczna 2017 : Modernizacja Kotłów Rusztowych
Miejsce konferencji Szczyrk
Data konferencji 25-27.10.2017
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Modernizacje wodnych kotłów rusztowych w aspekcie ochrony środowiska naturalnego / Ireneusz Słoma, Justyna Sroczyńska, Stanisław Łopata // W: International Conference on Boiler Technology Poland, ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [440000] Energetyka
[447500] Maszyny i urządzenia energetyczne
[922700] Ochrona środowiska
[920000] Kształtowanie i ochrona środowiska
Słowa kluczowe kotły rusztowe, standardy emisji zanieczyszczeń, ochrona środowiska naturalnego, kompleksowość modernizacji kotłów rusztowych
Abstrakt
W opracowaniu poruszono zagadnienia dotyczące modernizacji kotłów rusztowych, uwzględniające możliwość nieprzekraczania przez nie nowych, surowszych przepisów dotyczących dopuszczalnych wielkości ... więcej

The article presents issues related to the modernization of stoker-fired boilers, taking into account the possibility that they will not exceed new, stricter regulations on emission limit values for air. ... więcej

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 0.7

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/