Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47404)
    Książki (7482)
    Artykuły i czasopisma (21729)
    Materiały konferencyjne (22634)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (116)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Skrzypczak, Izabela; Kogut, Janusz; Kokoszka, Wanda; Zientek, Dawid

Monitoring of landslide areas with the use of contemporary methods of measuring and mapping

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Monitoring terenów osuwiskowych z wykorzystaniem współczesnych metod pomiarowych i kartograficznych
Seria/Czasopismo Civil and Environmental Engineering Reports
Numeracja Vol. 24, Iss. 1
Data wydania 2017
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 69-82
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab.
Bibliografia (na str.) 80-81
Bibliografia (liczba pozycji) 18
Oznaczenie streszczenia Abst., Streszcz.
ISSN 2080-5187
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1515/ceer-2017-0005
Opis bibliograficzny
Monitoring of landslide areas with the use of contemporary methods of measuring and mapping / Izabela Skrzypczak, Janusz Kogut, Wanda Kokoszka, Dawid Zientek // Civil and Environmental Engineering Reports ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [630000] Budownictwo
[920000] Kształtowanie i ochrona środowiska
Słowa kluczowe landslide, SOPO system, GNSS measurement, laser scanning

osuwisko, system SOPO, pomiary GNNS, skaning laserowy
Abstrakt
In recent years, there is an increase of landslide risk observed, which is associated with intensive anthropogenic activities and extreme weather conditions. Appropriate monitoring and proper development ... więcej

W ostatnich latach obserwowany jest wzrost zagrożeń osuwiskowych, który związany jest głównie z intensywną działalnością człowieka oraz występowaniem ekstremalnych warunków meteorologicznych. ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 9
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Liczba arkuszy 0.8

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/