Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Galica, Mateusz; Bogdał, Dariusz

Efekt wzmocnienia emisji indukowanej agregacją dla kopolimerów optycznie aktywnych

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Aggregation-induced emission enhancement of optically active copolymers
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Numeracja Z. 2-Ch
Data wydania 2012
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numer w serii głównej R. 109, Z. 17
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 15-23
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 23
Bibliografia (liczba pozycji) 13
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1897-6298
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Efekt wzmocnienia emisji indukowanej agregacją dla kopolimerów optycznie aktywnych = Aggregation-induced emission enhancement of optically active copolymers / Mateusz Galica, Dariusz Bogdał // Czasopismo ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [250000] Chemia
Słowa kluczowe absorpcja, emisja, agregacja

absorption, emission, aggregation
Abstrakt
Przeprowadzono pomiary absorpcji oraz fotoluminescencji dla roztworów kopolimerów w układzie DMF-H2O. Określono zdolność do wykazywania efektu wzmocnienia emisji indukowanej agregacją dla roztworów ... więcej

The absorption and photoluminescence spectra of the polymer in DMF-H2O systems were analyzed. Finally, it was determined to enhance the ability of AIEE effect for CEM-5MK solutions. In results, study confirmed the usefulness of the copolymers CEM/MK as materials for optoelectronic applications.

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 5

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/