Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Gilewicz, Patrycja; Tal-Figiel, Barbara; Figiel, Wiesław; Kwiecień, Magdalena

Nowoczesne rozwiązania w zakresie wytwarzania i kontroli jakości emulsji

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Modern solutions within the scope of the preparation and quality control of emulsions systems
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Numeracja Z. 2-Ch
Data wydania 2012
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numer w serii głównej R. 109, Z. 17
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 25-40
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 39-40
Bibliografia (liczba pozycji) 28
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1897-6298
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Nowoczesne rozwiązania w zakresie wytwarzania i kontroli jakości emulsji = Modern solutions within the scope of the preparation and quality control of emulsions systems / Patrycja Gilewicz, Barbara Tal-Figiel, ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [250000] Chemia
Słowa kluczowe reologia, emulsja, stabilność

emulsion, stability
Abstrakt
W celu określenia stabilności i jakości układów emulsyjnych stosuje się badania reologiczne. W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości reologicznych emulsji kosmetycznych. Emulsje te ... więcej

Rheological studies are applied to determine the stability and the quality of emulsion systems. In this paper work research of rheological properties are shown. Emulsions were prepared by using a modern ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 5

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/