Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Gwadera, Monika; Kupiec, Krzysztof

Zastosowanie metody Monte Carlo do wyznaczania krzywych kinetycznych złożonych reakcji chemicznych

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Application of Monte Carlo method for determination of multiple reactions kinetic curves
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Numeracja Z. 2-Ch
Data wydania 2012
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numer w serii głównej R. 109, Z. 17
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 41-52
Oznaczenie ilustracji rys.
Bibliografia (na str.) 52
Bibliografia (liczba pozycji) 15
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1897-6298
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Zastosowanie metody Monte Carlo do wyznaczania krzywych kinetycznych złożonych reakcji chemicznych = Application of Monte Carlo method for determination of multiple reactions kinetic curves / Monika ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [250000] Chemia
Słowa kluczowe metoda Monte Carlo, złożone reakcje chemiczne, kinetyka chemiczna

Monte Carlo method, multiple chemical reactions, chemical kinetics
Abstrakt
Wyznaczono przebiegi krzywych kinetycznych dla reakcji złożonych przy użyciu metody Monte Carlo. Rozważono zarówno odwracalne, jak i nieodwracalne reakcje równoległe, następcze, następczo-równoległe ... więcej

Kinetic curves for multiple reactions have been determined by the means of the Monte Carlo method. Both reversible and nonreversible parallel, series, series-parallel and autocatalytic reactions have been ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 5

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki





© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/