Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Pisarek, Urszula; Galica, Mateusz; Bogdał, Dariusz

Controlled free radical polymerization of methacrylates containg carbazole and cumarin pendant groups

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Badania nad kontrolowaną polimeryzacją metaktylanów zawierajacych ugrupowania karbazolowe i kumarynowe
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Numeracja Z. 2-Ch
Data wydania 2012
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numer w serii głównej R. 109, Z. 17
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 175-182
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 182
Bibliografia (liczba pozycji) 11
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 1897-6298
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Controlled free radical polymerization of methacrylates containg carbazole and cumarin pendant groups = Badania nad kontrolowaną polimeryzacją metaktylanów zawierajacych ugrupowania karbazolowe i kumarynowe ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [250000] Chemia
Słowa kluczowe atom transfer radical polymerization, microwave irradiation, carbazole, coumarin, copolymer, luminescence

polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu, promieniowanie mikrofalowe, karbazol, kumaryna, kopolimery, luminescencja
Abstrakt
This paper presents the results of synthesis copolymers based on 2-(9-carbazolyl)ethyl methacrylate (CEM) and 7- (diethylamino)coumarin-3-carboxylic acid 2-(methacryloyloxy) ethyl ester (MK) using ATRP ... więcej

W artykule przedstawiono wyniki reakcji kopolimeryzacji monomerów: metakrylanu 2-(9-karbazolilo) etylu (CEM) i 7-(dietyloamino)-3-(metakroilooksyetoksy)karbonylokumaryny. (MK). Syntezę kopolimerów przeprowadzono ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 5

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/