Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47404)
    Książki (7482)
    Artykuły i czasopisma (21729)
    Materiały konferencyjne (22634)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (116)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Sowa, Andrzej

Analiza poprawności użycia wybranych pojęć w rozporządzeniu wykonawczym UE nr 402/2013 dotyczącym transportu kolejowego

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Analysis of the correctiness use of selected terms in the eu implementing regulation no. 402/2013 concerning the railway transport
Seria/Czasopismo Prace Naukowe. Transport / Politechnika Warszawska
Numeracja z. 116
Data wydania 2017
Język polski
Zakres stron 259-274
Oznaczenie ilustracji schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 273-274
Bibliografia (liczba pozycji) 25
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISSN 1230-9265
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Analiza poprawności użycia wybranych pojęć w rozporządzeniu wykonawczym UE nr 402/2013 dotyczącym transportu kolejowego / Andrzej Sowa // Prace Naukowe. Transport / Politechnika Warszawska. – 2017, ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [692100] Transport kolejowy
[690000] Transport
Słowa kluczowe transport kolejowy, bezpieczeństwo, zarządzanie ryzykiem
Abstrakt
Przynależność Polski do Unii Europejskiej spowodowała konieczność przyjęcia całego szeregu dokumentów związanych funkcjonowaniem transportu kolejowego. Jednym z nich jest Rozporządzenie Wykonawcze ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 7

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/