Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47020)
    Książki (7674)
    Artykuły i czasopisma (21322)
    Materiały konferencyjne (22855)
    Rozprawy doktorskie (1193)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (109)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Gyurkovich, Mateusz

Muzea Madrytu – gra światła i cienia

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Museums of Madrid – play of light and shade
Seria/Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Numeracja Nr 51
Data wydania 2017
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 15-29
Oznaczenie ilustracji fot., rys.
Bibliografia (na str.) 27
Bibliografia (liczba pozycji) 24
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 0860-2395
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.17425/WK51MADRID
Opis bibliograficzny
Muzea Madrytu – gra światła i cienia = Museums of Madrid – play of light and shade / Mateusz Gyurkovich // Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
Słowa kluczowe adaptacja, muzeum, hybrydowy obiekt kultury, minimalizm, Madryt

adaptation, museum, hybrid object of culture, minimalism, Madrid
Abstrakt
W ostatnich kilkudziesięciu latach możemy zaobserwować wzrost roli obiektów i zespołów o funkcjach związanych z kulturą i przejmowaniu przez nią symbolicznych znaczeń, które dotychczas w europejskiej ... więcej

During the last decades we could observe a growing role of objects and complexes serving functions related to culture that also takes over symbolic meanings which, previously in the European urban space, ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 13
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/