Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47524)
    Książki (7498)
    Artykuły i czasopisma (21791)
    Materiały konferencyjne (22577)
    Rozprawy doktorskie (1201)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Tołłoczko, Zdzisława; Tołłoczko, Tomasz

Neogotycki eklektyzm w architekturze ruchu Arts & Crafts

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Neogothic eclecticism in the Arts & Crafts movement architecture
Seria/Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Numeracja Nr 51
Data wydania 2017
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 53-71
Oznaczenie ilustracji fot., rys.
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 0860-2395
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Bibliogr. w przypisach
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.17425/WK51NEOGOTHIC
Opis bibliograficzny
Neogotycki eklektyzm w architekturze ruchu Arts & Crafts = Neogothic eclecticism in the Arts & Crafts movement architecture / Zdzisława Tołłoczko, Tomasz Tołłoczko // Wiadomości Konserwatorskie = ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
Słowa kluczowe Wielka Brytania, historia architektury, styl wiktoriański, ruch Arts & Crafts, historyzm, eklektyzm, symbolizm i neosymbolizm w architekturze, rewiwalizm gotycki, retrospekcja stylowa

Great Britain, history of architecture, Victorian style, Arts & Crafts movement, historicism, eclecticism, symbolism and neo-symbolism in architecture, Gothic revival, stylistic retrospection
Abstrakt
W przypadku kontynentalnej secesji (Art Nouveau) w teorii i częściowo w praktyce ta nowa architektura miała za zadanie i cel separację, nierzadko radykalną, oddzielenie się od tradycji klasycystycznej ... więcej

In the case of continental Secession (Art Nouveau) in theory and partially in practice the new architecture was meant to separate itself, often radically, from the classicist and historicist tradition ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 13
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 13

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/