Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49532)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22703)
    Materiały konferencyjne (22338)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Węglarczyk, Stanisław

Roczne minimalne średnie D-dobowe przepływy w prawostronnej części zlewni Górnej Wisły

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Annual minimum D-day average flows in the right part of the Upper Vistula River basin
Tytuł źródła Zasoby i perspektywy gospodarowania wodą w dorzeczu Wisły
Redaktor źródła Marszelewski, Włodzimierz
Współtwórca źródła Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu [inst. sprawcza]
Komisja Hydrologiczna Polskiego Towarzystwa Geograficznego [inst. sprawcza]
Stowarzyszenie Hydrologów Polskich [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Toruń
Wydawca Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Wydawnictwo według MEiN Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Data wydania 2017
Język polski
Seria/Czasopismo Monografie Komisji Hydrologicznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Numer w serii T. 4
Zakres stron 193-209
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 208-209
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISBN 978-83-231-3943-0
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Roczne minimalne średnie D-dobowe przepływy w prawostronnej części zlewni Górnej Wisły / Stanisław Węglarczyk // W: Zasoby i perspektywy gospodarowania wodą w dorzeczu Wisły / red. Włodzimierz ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe przepływ niski, D-dobowy NQ, D-dobowy SNQ, zlewnia Górnej Wisły, regresja liniowa, Polska

low flow, annual minimum D-day average flow, mean annual minimum D-day average flow, Upper Vistula River basin, linear regression, Poland
Abstrakt
Na podstawie 30-letnich serii dobowych (1984-2013) przepływów w 90 przekrojach wodowskazowych prawostronnej części Górnej Wisły utworzone zostały serie minimalnych w roku D-dobowych średnich przepływów, ... więcej

On the basis of the 30-year (1984–2013) time series of flow recorded at 90 gauging stations in the right part of the Upper Vistula River basin, series of annual minimum D-day average flows, NQD, ... więcej

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 1
Dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/