Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46601)
    Książki (7634)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22963)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Wojtal, Remigiusz M.; Rilett, Laurence R.

Development of a statistically-based methodology for analyzing automatic safety treatments at isolated high-speed signalized intersections

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Archives of Transport = Archiwum Transportu
Numeracja Vol. 44, Iss. 4
Data wydania 2017
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 75-88
Oznaczenie ilustracji schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 86-88
Bibliografia (liczba pozycji) 28
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 2300-8830
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji sprawozdanie z badań (technical report)
DOI 10.5604/01.3001.0010.6163
Opis bibliograficzny
Development of a statistically-based methodology for analyzing automatic safety treatments at isolated high-speed signalized intersections / Remigiusz M. Wojtal, Laurence R. Rilett // Archives of Transport ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe traffic control devices, traffic safety, traffic signals, traffic speed, traffic analysis, calibration, validation, simulation models
Abstrakt
Crashes at isolated rural intersections, particularly those involving vehicles traveling perpendicularly to each other, are especially dangerous due to the high speeds involved. Consequently, transportation ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 14
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/