Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48889)
    Książki (7443)
    Artykuły i czasopisma (22391)
    Materiały konferencyjne (22339)
    Rozprawy doktorskie (1233)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (141)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Młyńska, Anna; Chmielowski, Krzysztof; Młyński, Dariusz

Analiza ilości ścieków odpływających z aglomeracji kanalizacyjnej w Sanoku

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu The analysis of the sewage quantity discharging from the sewerage agglomeration in Sanok
Seria/Czasopismo Inżynieria Ekologiczna = Ecological Engineering
Numeracja Vol. 18, Iss. 3
Data wydania 2017
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 202-209
Oznaczenie ilustracji rys., wykr.
Bibliografia (na str.) 209
Bibliografia (liczba pozycji) 15
Oznaczenie streszczenia Stresz., Abstr.
ISSN 2392-0629
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.12912/23920629/69375
Opis bibliograficzny
Analiza ilości ścieków odpływających z aglomeracji kanalizacyjnej w Sanoku / Anna Młyńska, Krzysztof Chmielowski, Dariusz Młyński // Inżynieria Ekologiczna = Ecological Engineering [Dokument ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe ścieki, ilość, oczyszczalnia ścieków, pogoda deszczowa, pogoda bezdeszczowa, obciążenie hydrauliczne

sewage, quantity, wastewater treatment plant, rainless weather, rainy weather, hydraulic load
Abstrakt
Zarówno zbyt duża, jak i zbyt mała objętość ścieków dopływających do oczyszczalni, w odniesieniu do tej, która została określona na etapie projektowania może przyczynić się do obniżenia ... więcej

Both too large and too small volume of sewage inflowing to wastewater treatment plant in relation to its volume determined during designing process, can contribute to the reduction of sewage treatment ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 9
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 9
Dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/