Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47404)
    Książki (7482)
    Artykuły i czasopisma (21729)
    Materiały konferencyjne (22634)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (116)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Młyńska, Anna; Chmielowski, Krzysztof; Młyński, Dariusz

Analiza zmian jakości ścieków w trakcie procesów oczyszczania na oczyszczalni w Przemyślu

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu The analysis of the changes in the sewage quality during treatment processes on the wastewater treatment plant in Przemyśl
Seria/Czasopismo Inżynieria Ekologiczna = Ecological Engineering
Numeracja Vol. 18, Iss. 5
Data wydania 2017
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 18-26
Oznaczenie ilustracji schem., wykr.
Bibliografia (na str.) 26
Bibliografia (liczba pozycji) 15
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2392-0629
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.12912/23920629/74973
Opis bibliograficzny
Analiza zmian jakości ścieków w trakcie procesów oczyszczania na oczyszczalni w Przemyślu / Anna Młyńska, Krzysztof Chmielowski, Dariusz Młyński // Inżynieria Ekologiczna = Ecological Engineering ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe ścieki, oczyszczanie mechaniczno-biologiczne, rozkład biologiczny

sewage, mechanical-biological treatment, biodegradability
Abstrakt
W oparciu o odnotowane wielkości BZT5, ChZTCr, azotu ogólnego (Nog.) i fosforu ogólnego (Pog.) w ściekach unieszkodliwianych w 2015 roku na oczyszczalni w Przemyślu dokonano oceny ich podatności ... więcej

On the basis of the noted BOD5, CODCr, total nitrogen (Ntot.) and total phosphorus (Ptot.) values in sewage treated in 2015 on the Wastewater Treatment in Przemyśl, the evaluation of the sewage biodegradability ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 9
Dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/