Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49499)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22685)
    Materiały konferencyjne (22336)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Zachariasz, Agata

Dlaczego warto ocalić dwór w krajobrazie. O ochronie założeń dworskich i pałacowych na wybranych przykładach z Polski południowej

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy Why it is worth to preserve the countryside manor. On the protection of manorial and palace complexes, based on a selection of examples from Southern Poland
Tytuł źródła Krajobraz polski : cudze chwalicie : ochrona i kształtowanie rodzimego krajobrazu
Redaktor źródła Gajdek, Agata; Kołodziejczyk, Piotr; Sołtysik, Anna; Pisarek, Marta; Wójcik-Popek, Agnieszka
Współtwórca źródła Uniwersytet Rzeszowski. Wydział Biologiczno-Rolniczy. Zakład Architektury Krajobrazu [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Rzeszów, Boguchwała
Wydawca Uniwersytet Rzeszowski. Wydział Biologiczno-Rolniczy. Zakład Architektury Krajobrazu
Wydaw. AMELIA Aneta Siewiorek
Wydawnictwo według MEiN Uniwersytet Rzeszowski
Wydawnictwo AMELIA Aneta Siewiorek
Data wydania 2017
Język polski
Seria/Czasopismo Topiarius : studia krajobrazowe
Numer w serii T. 2
ISSN serii głównej 2449-9595
Zakres stron 194-213
Oznaczenie ilustracji fot., tab.
Bibliografia (na str.) 211-213
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang.
ISBN 978-83-63359-54-6
Uwagi Numer ISSN 2449-9595 należy do Topiarius : studia krajobrazowe
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Dlaczego warto ocalić dwór w krajobrazie. O ochronie założeń dworskich i pałacowych na wybranych przykładach z Polski południowej = Why it is worth to preserve the countryside manor. On the protection ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [642100] Architektura krajobrazu, parków, zieleni. Mała architektura
[640000] Architektura
[130200] Historia sztuki
[130000] Nauka o sztuce. Sztuka
Słowa kluczowe założenie dworskie, krajobraz kulturowy, kompozycja krajobrazu, ochrona krajobrazu, restauracja

manor complex, cultural landscape, landscape composition, protection of landscape, restauration
Abstrakt
Przedmiotem rozważań jest rezydencja ziemiańska i otaczający ją krajobraz. Rezydencja rozumiana jako zespół dworski czy pałacowy – wielkoskalowa kompozycja przestrzenna. Zespoły te są cennym ... więcej

The topic of the discussion is that of the noble residence and the surrounding landscape. The residence itself is understood as a manorial or palatial complex – a large scale spatial composition. These ... więcej

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 1.75
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/