Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47524)
    Książki (7498)
    Artykuły i czasopisma (21791)
    Materiały konferencyjne (22577)
    Rozprawy doktorskie (1201)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Wesołowski, Łukasz

Nowoczesne zastosowania drewna w budownictwie – wybrane przykłady

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Modern application of timber in construction – selected examples
Seria/Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Numeracja Nr 52
Data wydania 2017
Język angielski
polski
Typ nośnika online
Zakres stron 131-139
Oznaczenie ilustracji fot.
Bibliografia (na str.) 139
Bibliografia (liczba pozycji) 6
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 0860-2395
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.17425/WK52TIMBER
Opis bibliograficzny
Nowoczesne zastosowania drewna w budownictwie – wybrane przykłady = Modern application of timber in construction – selected examples / Łukasz Wesołowski // Wiadomości Konserwatorskie = Journal ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe drewno laminowane, drewno klejone, WikiHouse, nowoczesne konstrukcje drewniane

laminated timber, glued timber, WikiHouse, modern timber structures
Abstrakt
Drewno jako materiał budowlany ma długą historię stosowania. Tradycyjne techniki i narzędzia budowlane są ciągle usprawniane, ale zasady i sposoby ich użycia pozostają niezmienne. Znacz ą cym ... więcej

Wood has long been used as a building material. Traditional building techniques and tools are being constantly improved but the principles and methods of applying them remain unchanged. An important step ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 13
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 13
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/