Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47386)
    Książki (7482)
    Artykuły i czasopisma (21718)
    Materiały konferencyjne (22665)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (114)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Tyliszczak, Bożena; Drabczyk, Anna; Kudłacik-Kramarczyk, Sonia; Sobczak-Kupiec, Agnieszka

Preparation, characterization, and in vitro cytotoxicity of chitosan hydrogels containing silver nanoparticles

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Journal of Biomaterials Science. Polymer Edition
Numeracja Vol. 28, Iss. 15
Data wydania 2017
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 1665-1676
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 1676
Bibliografia (liczba pozycji) 21
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1568-5624
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1080/09205063.2017.1344116
Opis bibliograficzny
Preparation, characterization, and in vitro cytotoxicity of chitosan hydrogels containing silver nanoparticles / Bożena Tyliszczak, Anna Drabczyk, Sonia Kudłacik-Kramarczyk, Agnieszka Sobczak-Kupiec ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe hydrogels, cytotoxicity, nanosilver, antibacterial activity, epidermal cells
Abstrakt
Hydrogels, chitosan as well as silver nanoparticles become in recent years materials characterized by a great interest. In present paper hydrogel based on chitosan and containing mentioned type of nano-sized ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN A
Punktacja czasopisma 25
Impact Factor 1.911
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria materiałowa
inżynieria materiałowa

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/