Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46530)
    Książki (7620)
    Artykuły i czasopisma (21034)
    Materiały konferencyjne (22978)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Knapik, Maciej

Współpraca pomp ciepła z turbinami wiatrowymi i panelami fotowoltaicznymi - aspekty energetyczne i ekonomiczne

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Cooperation of heat pumps with wind turbines and photovoltaic cells - energy and economic aspects
Seria/Czasopismo Rynek Instalacyjny : RI
Numeracja R. 25, 11
Data wydania 2017
Język polski
Zakres stron 22-30
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 30
Bibliografia (liczba pozycji) 28
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1230-9540
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Współpraca pomp ciepła z turbinami wiatrowymi i panelami fotowoltaicznymi - aspekty energetyczne i ekonomiczne = Cooperation of heat pumps with wind turbines and photovoltaic cells - energy and economic ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe budownictwo niskoenergetyczne, energia słoneczna, energia wiatrowa energia, wspomaganie ogrzewania i przygotowania ciepłej wody przy wykorzystaniu pompy ciepła

low energy buildings, solar energy, wind energy, heating support and domestic hot water preparation by using heat pump
Abstrakt
Artykuł przedstawia analizę doboru ogniw fotowoltaicznych i turbin wiatrowych dla pokrycia istotnej części zapotrzebowania na energię elektryczną do napędu sprężarkowej pompy ciepła, stanowiącej ... więcej

The article presents an analysis of the selection of photovoltaic cells and wind turbines to cover a substantial part of the demand for electricity to motive the heat pump, which is working as monovalent ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 6

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/