Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46530)
    Książki (7620)
    Artykuły i czasopisma (21034)
    Materiały konferencyjne (22978)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kumorkiewicz, Agnieszka; Wybraniec, Sławomir

Thermal degradation of major gomphrenin pigments in the fruit juice of Basella alba L. (Malabar spinach)

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Journal of Agricultural and Food Chemistry
Numeracja Vol. 65, Iss. 34
Data wydania 2017
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 7500-7508
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 7507-7508
Bibliografia (liczba pozycji) 36
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1520-5118
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1021/acs.jafc.7b02357
Opis bibliograficzny
Thermal degradation of major gomphrenin pigments in the fruit juice of Basella alba L. (Malabar spinach) / Agnieszka Kumorkiewicz, Sławomir Wybraniec // Journal of Agricultural and Food Chemistry [Dokument ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe Basella alba, Malabar spinach, betacyanins, betalains, betanidin, decarboxylated and dehydrogenated gomphrenins, plant pigments
Abstrakt
Generation of decarboxylated and dehydrogenated gomphrenins during heating of Basella alba L. fruit juice containing high levels of betacyanin pigments was monitored by LC-DAD-ESI-MS/MS. The presence of ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW A
Punktacja czasopisma 45
Impact Factor 3.412
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria chemiczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/