Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46530)
    Książki (7620)
    Artykuły i czasopisma (21034)
    Materiały konferencyjne (22978)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Pachla, Filip; Tatara, Tadeusz

Odporność zabudowy mieszkalnej i gospodarczej na wpływy eksploatacji górniczej w obszarze górniczym KWK Janina

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Resistance of residential and rural buildings due to mining exploitation in the coal mining area
Seria/Czasopismo Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
Numeracja Nr 101
Data wydania 2017
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 45-60
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 59-60
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2080-0819
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Odporność zabudowy mieszkalnej i gospodarczej na wpływy eksploatacji górniczej w obszarze górniczym KWK Janina / Filip Pachla, Tadeusz Tatara // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [630000] Budownictwo
[920000] Kształtowanie i ochrona środowiska
Słowa kluczowe wstrząsy regionalne, wstrząsy eksploatacyjne, prognoza drgań, budynki, uszkodzenia, modele dynamiczne, odporność dynamiczna

regional shocks, operating shocks, vibration prediction, buildings, damage, dynamic models, dynamic resistance
Abstrakt
W pracy przedstawiono wybrane analizy oceny odporności dynamicznej zabudowy mieszkalnej i gospodarczej na wpływy eksploatacji górniczej w obszarze górniczym jednej z kopalń węgla kamiennego. Rozważania ... więcej

The paper presents selected analyses of the dynamic resistance of residential and rural buildings to the effects of mining exploitation near the operation area of the “Janina” coal mine. C onsiderations ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 9
Liczba arkuszy 0.9
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/