Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47524)
    Książki (7498)
    Artykuły i czasopisma (21791)
    Materiały konferencyjne (22577)
    Rozprawy doktorskie (1201)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Gyurkovich, Mateusz

Adaptacje zabytkowych struktur dla nowych potrzeb. Część 2 – wybrane przykłady z Barcelony

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Adaptations of historic structures for new purposes. Part 2 – selected examples from Barcelona
Seria/Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Numeracja Nr 52
Data wydania 2017
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 14-26
Oznaczenie ilustracji fot., rys.
Bibliografia (na str.) 24
Bibliografia (liczba pozycji) 26
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 0860-2395
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.17425/WK52BARCELONA
Opis bibliograficzny
Adaptacje zabytkowych struktur dla nowych potrzeb. Część 2 – wybrane przykłady z Barcelony = Adaptations of historic structures for new purposes. Part 2 – selected examples from Barcelona / Mateusz ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe adaptacja, rewitalizacja, zespoły zabytkowe, hybrydowe zespoły kultury, Barcelona

adaptation, revitalisation, historic complexes, hybrid cultural complexes, Barcelona
Abstrakt
Zmiany użytkowania przestrzeni miejskich, a zwłaszcza zmiany funkcji obiektów i zespo-łów zabudowy w miastach historycznych, są nieuchronną konsekwencją postępu. Budynki za-bytkowe bardzo często ... więcej

Changes in the way urban spaces are used, particularly changes in functions of urban struc-tures and units in historic cities, constitute an imminent consequence of progress. Historic build-ings very often ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 13
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 13
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/