Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46622)
    Książki (7636)
    Artykuły i czasopisma (21077)
    Materiały konferencyjne (22976)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Łagan, Sylwia; Stopka, Justyna

Ocena parametrów stóp u dzieci trenujących szermierkę metodą podoskopii komputerowej - analiza indywidualnych przypadków

typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie

 

Forma publikacji referat/artykuł
Wariant tytułu Assessment geometry of feet in children training fencing using podoscope - analysis of individual cases
Seria/Czasopismo Aktualne Problemy Biomechaniki
Data wydania 2017
Język polski
Numeracja Nr 14
Typ nośnika online
Zakres stron 37-44
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 44
Bibliografia (liczba pozycji) 14
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1898-763X
Nazwa konferencji Majówka Młodych Biomechaników 2017 : XIV Konferencja Naukowa im. prof. Dagmary Tejszerskiej
Miejsce konferencji Ustroń
Data konferencji 19-21.05.2017
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Ocena parametrów stóp u dzieci trenujących szermierkę metodą podoskopii komputerowej - analiza indywidualnych przypadków / Sylwia Łagan, Justyna Stopka // Aktualne Problemy Biomechaniki [Dokument ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe kąt Clarke’a, indeks stopy, współczynnik Wejsfloga, postawa szermiercza
Abstrakt
Celem badań była analiza porównawcza parametrów stóp, postawy szermierczej względem postawy anatomicznej, oznaczanych za pomocą podoskopu komputerowego. Ocenie poddano wybrane parametry tj.: kąt ... więcej

The aim of the study was a comparative analysis of foot parameters, in fencing posture towards anatomical posture, determined using a podoscope software. The following parameters were analysed: Clarke ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 4
Dyscyplina inżynieria mechaniczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Materiały konferencyjne w czasopiśmie
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/