Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47528)
    Książki (7463)
    Artykuły i czasopisma (21794)
    Materiały konferencyjne (22602)
    Rozprawy doktorskie (1201)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Urbańska, Marta A.

Architektura tła a odbudowa kwartału staromiejskiego w Stargardzie. Konserwacja i nowa architektura w kontekście kulturowym miasta

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Background architecture versus reconstruction of the old town quarter in Stargard. Conservation and new architecture in the cultural context of the town
Seria/Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Numeracja Nr 52
Data wydania 2017
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 86-95
Oznaczenie ilustracji fot.
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 0860-2395
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Bibliogr. w przypisach
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.17425/WK52STARGARD
Opis bibliograficzny
Architektura tła a odbudowa kwartału staromiejskiego w Stargardzie. Konserwacja i nowa architektura w kontekście kulturowym miasta = Background architecture versus reconstruction of the old town quarter ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [640800] Projektowanie architektoniczne. Kształtowanie form architektonicznych, elementy i środki kształtowania
[640900] Teoria architektury
[640000] Architektura
Słowa kluczowe architektura tła, odbudowa, Starówka, Stargard

background architecture, rebuilding, Old Town, Stargard
Abstrakt
Artykuł prezentuje, podjętą już poprzednio przez autorkę, ideę nowej architektury tła jako czynnika harmonizującego przestrzeń. To niezwykle istotne zwłaszcza w kontekście dziedzictwa kulturowego. ... więcej

The article discusses the idea of new background architecture as a factor harmonizing space, which the author has previously addressed. It is extremely signifi cant especially in the context of cultural ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 13
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 13
Liczba arkuszy 1.6
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/