Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46602)
    Książki (7634)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22964)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Ciszkiewicz, Adam; Lorkowski, Jacek; Milewski, Grzegorz

A novel planning solution for semi‐autonomous aspiration of Baker's cysts

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo The International Journal of Medical Robotics and Computer Assisted Surgery
Numeracja Vol. 14, Iss. 2
Data wydania 2018
Data udostępnienia on-line 2018-01-08
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-8]
Liczba stron 8
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab.
Bibliografia (na str.) 8-9
Bibliografia (liczba pozycji) 30
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1478-596X
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1002/rcs.1882
Opis bibliograficzny
A novel planning solution for semi‐autonomous aspiration of Baker's cysts / Adam Ciszkiewicz, Jacek Lorkowski, Grzegorz Milewski // The International Journal of Medical Robotics and Computer Assisted ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe 3D imaging, computer simulation, image analysis, knee, minimal invasive surgery, MRI, needle insertion
Abstrakt
A Baker's cyst is a pathological structure located near a kneepit, which causes discomfort and reduces mobility of the knee. It is commonly treated with aspiration, which often requires MRI scanning and ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW A
Punktacja czasopisma 25
Impact Factor 1.634
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria mechaniczna
inżynieria mechaniczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/