Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49545)
    Książki (7505)
    Artykuły i czasopisma (22709)
    Materiały konferencyjne (22328)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Porzuczek, Jan

Zastosowanie regulacji predykcyjnej w kotłach fluidalnych małej mocy

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Application of the model predictive control in the small scale fluidized bed boilers
Tytuł źródła Energetyka – aspekty badań interdyscyplinarnych : prawo i polityka, zrównoważony rozwój i OZE, ekonomia – technika, bezpieczeństwo
Redaktor źródła Kwiatkiewicz, Piotr; Szczerbowski, Radosław
Miejsce wydania Poznań
Wydawca Fundacja na rzecz Czystej Energii
Wydawnictwo według MEiN Fundacja na rzecz Czystej Energii
Data wydania 2018
Język polski
Zakres stron 425-443
Oznaczenie ilustracji schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 442-443
Bibliografia (liczba pozycji) 19
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISBN 978-83-64541-28-5
Uwagi Tyt. grzb.: Energetyka interdyscyplinarnie
U góry s. tyt.: Bezpieczeństwo energetyczne – rynki surowców i energii
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Zastosowanie regulacji predykcyjnej w kotłach fluidalnych małej mocy / Jan Porzuczek // W: Energetyka – aspekty badań interdyscyplinarnych : prawo i polityka, zrównoważony rozwój i OZE, ekonomia ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe kocioł fluidalny, regulacja mocy, regulacja predykcyjna

fluidized bed boiler, Model Predictive Control
Abstrakt
W zastosowaniach energetycznych konieczne jest wyposażenie kotła w efektywnie działający układ automatycznej regulacji mocy. Jest to szczególnie istotne w systemach charakteryzujących się dużą ... więcej

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 0.8
Dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/