Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46598)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22962)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Majka, Tomasz M.; Leszczyńska, Agnieszka; Kandola, Baljinder K.; Pornwannachai, Wiwat; Pielichowski, Krzysztof

Modification of organo-montmorillonite with disodium H-phosphonate to develop flame retarded polyamide 6 nanocomposites

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Applied Clay Science
Numeracja Vol. 139
Data wydania 2017
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 28-39
Oznaczenie ilustracji fot., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 38-39
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 0169-1317
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1016/j.clay.2017.01.012
Opis bibliograficzny
Modification of organo-montmorillonite with disodium H-phosphonate to develop flame retarded polyamide 6 nanocomposites / Tomasz M. Majka, Agnieszka Leszczyńska, Baljinder K. Kandola, Wiwat Pornwannachai, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe clay/polymer nanocomposites (CPN), layered silicates, flame retardants, polyamide 6 H-phosphonates

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW A
Punktacja czasopisma 35
Impact Factor 3.641
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria chemiczna
inżynieria chemiczna
inżynieria chemiczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/