Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46598)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22962)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Majka, Tomasz M.; Raftopoulos, Konstantinos N.; Pielichowski, Krzysztof

The influence of POSS nanoparticles on selected thermal properties of polyurethane-based hybrids

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
Numeracja Vol. 133, Iss. 1
Data wydania 2018
Data udostępnienia on-line 2017-12-22
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 289-301
Oznaczenie ilustracji rys., wykr.
Bibliografia (na str.) 299-301
Bibliografia (liczba pozycji) 85
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1588-2926
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji artykuł przeglądowy (review)
DOI 10.1007/s10973-017-6942-8
Opis bibliograficzny
The influence of POSS nanoparticles on selected thermal properties of polyurethane-based hybrids / Tomasz M. Majka, Konstantinos N. Raftopoulos, Krzysztof Pielichowski // Journal of Thermal Analysis and ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe polyurethanes, polyhedral oligomeric silsesquioxanes, POSS, thermal properties, nanocomposites

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW A
Punktacja czasopisma 25
Impact Factor 2.471
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria chemiczna
inżynieria chemiczna
inżynieria chemiczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/