Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47386)
    Książki (7482)
    Artykuły i czasopisma (21718)
    Materiały konferencyjne (22664)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (114)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Tyliszczak, Bożena; Drabczyk, Anna; Kudłacik-Kramarczyk, Sonia

Studies on superabsorbents modified with trehalose

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Numeracja Nr 4/2
Data wydania 2017
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 1725-1737
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 1736-1737
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1732-5587
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.14597/infraeco.2017.4.2.130
Opis bibliograficzny
Studies on superabsorbents modified with trehalose / Bożena Tyliszczak, Anna Drabczyk, Sonia Kudłacik-Kramarczyk // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe superabsorbents, trehalose, agriculture, water economy of plant, swelling
Abstrakt
Recently, trehalose becomes more and more popular compound. Increasing interest in this disaccharide results from the role as it starts to play in water economy of plants. In conditions of water shortage ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 10
Dyscyplina inżynieria materiałowa

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/