Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49545)
    Książki (7505)
    Artykuły i czasopisma (22709)
    Materiały konferencyjne (22328)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Godyń, Izabela

Efektywność ekonomiczna elektrowni wodnych w systemie aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu The economic efficiency of hydropower plants in the auction system for sale of electricity from renewable energy sources
Tytuł źródła Energetyka – aspekty badań interdyscyplinarnych : prawo i polityka, zrównoważony rozwój i OZE, ekonomia – technika, bezpieczeństwo
Redaktor źródła Kwiatkiewicz, Piotr; Szczerbowski, Radosław
Miejsce wydania Poznań
Wydawca Fundacja na rzecz Czystej Energii
Wydawnictwo według MEiN Fundacja na rzecz Czystej Energii
Data wydania 2018
Język polski
Zakres stron 353-370
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 369-370
Bibliografia (liczba pozycji) 20
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISBN 978-83-64541-28-5
Uwagi Tyt. grzb.: Energetyka interdyscyplinarnie
U góry s. tyt.: Bezpieczeństwo energetyczne – rynki surowców i energii
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Efektywność ekonomiczna elektrowni wodnych w systemie aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii / Izabela Godyń // W: Energetyka – aspekty badań interdyscyplinarnych ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe energetyka wodna, średni rozłożony koszt energii elektrycznej LCOE, efektywność ekonomiczna, próg rentowności, aukcje, taryfy gwarantowane

hydropower, the levelized cost of electricity LCOE, economic efficiency, the break-even point, auctions, feed-in tariffs

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 1
Dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/