Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46530)
    Książki (7620)
    Artykuły i czasopisma (21034)
    Materiały konferencyjne (22978)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Gała-Walczowska, Monika

Wątki znaczeniowe i symbolika architektury XIX wieku

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Threads of significance and symbolism in the architecture of the 19th century
Seria/Czasopismo Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia
Numeracja T. 62, Z. 4
Data wydania 2017
Język polski
angielski
Zakres stron 55-82
Oznaczenie ilustracji fot.
Bibliografia (na str.) 72, 82
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 0023-5865
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Wątki znaczeniowe i symbolika architektury XIX wieku = Threads of significance and symbolism in the architecture of the 19th century / Monika Gała-Walczowska // Kwartalnik Architektury i Urbanistyki ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe architektura XIX wieku, historyzm, eklektyzm, forma i kompozycja architektoniczna, treść, wątki znaczeniowe i symbolika w architekturze

architecture of the 19th century, historicism, eclecticism, architectural form and composition, content, threads of significance and simbolism in architecture
Abstrakt
Architektura XIX wieku była odzwierciedleniem epoki mistycyzmu, a zarazem sekularyzacji sztuki, dążenia do ideału jedności sztuk, a jednocześnie relatywizmu i indywidualizmu. Wyrosła na podłożu ... więcej

The architecture of the 19thcentury was a reflection of both the era of mysticism and the era of secularization in art. It was a pursuit of the ideal of unity of the arts, and at the same time of relativity ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 11
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/