Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kokosiński, Zbigniew

A survey of recent results in the design of interconnection networks for multiprocessor systems

typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie

 

Forma publikacji referat/artykuł
Wariant tytułu Przegląd najnowszych osiągnięć w projektowaniu sieci komunikacyjnych dla systemów wieloprocesorowych
Seria/Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje = Scientific Papers of the Institute of Engineering Cybernetics of Technical University of Wrocław. Conferences
Data wydania 1988
Numeracja 36
Seria główna Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Engineering Cybernetics of Technical University of Wrocław
Numer w serii głównej 79
Zakres stron 95-99
Bibliografia (na str.) 98
Bibliografia (liczba pozycji) 14
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang., pol., ros.
ISSN 0324-9794
Uwagi Tyt. numeru: Design, Practice, Education – Microcomputer '88, Bierutowice, 20-23 września 1988
Nazwa konferencji Design, Practice, Education - Microcomputer '88
Miejsce konferencji Bierutowice
Data konferencji 20-23.09.1988
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj publikacji artykuł przeglądowy (review)
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
A survey of recent results in the design of interconnection networks for multiprocessor systems / Zbigniew Kokosiński // Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe interconnection networks, multiprocessor systems, SIMD
Abstrakt
In this article some new results of the theory of interconnection networks (IN) for multiprocessor systems (in particular for SIMD computers) are vieved. In the recent two years the significant progress ... więcej

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/