Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47542)
    Książki (7462)
    Artykuły i czasopisma (21800)
    Materiały konferencyjne (22601)
    Rozprawy doktorskie (1202)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Owczarek, Danuta; Ostrowska, Ksenia; Sładek, Jerzy

Examination of optical coordinate measurement systems in the conditions of their operation

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Badanie optycznych współrzędnościowych systemów pomiarowych w warunkach ich eksploatacji
Seria/Czasopismo Journal of Machine Construction and Maintenance
Numeracja no. 4 (107)
Data wydania 2017
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 7-19
Oznaczenie ilustracji fot., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 18-19
Bibliografia (liczba pozycji) 29
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 2300-1186
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Examination of optical coordinate measurement systems in the conditions of their operation / Danuta Owczarek, Ksenia Ostrowska, Jerzy Sładek // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe optical coordinate systems, optical scanners, laser triangulation, structural light, algorithms for work with points cloud, structural resolution

współrzędnościowe systemy optyczne, skanery optyczne, triangulacja laserowa, światło strukturalne, algorytmy do pracy z chmurą punktów, rozdzielczość strukturalna
Abstrakt
Intense advancement of optical measurement techniques, which is accompanied by the development of new calibration technologies and accuracy assessment methods determine new fields of necessary research ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 12
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 12
Dyscyplina inżynieria mechaniczna
inżynieria mechaniczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/