Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47528)
    Książki (7463)
    Artykuły i czasopisma (21794)
    Materiały konferencyjne (22602)
    Rozprawy doktorskie (1201)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Bojęś-Białasik, Anna

Dawna młynówka w opactwie cystersów w Mogile. Badania – projekt – restytucja

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy The old mill-leat in the Cistercian Monastery in Mogiła. Research – project – restitution
Seria/Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Numeracja Nr 52
Data wydania 2017
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 36-48
Oznaczenie ilustracji fot., rys.
Bibliografia (na str.) 47-48
Bibliografia (liczba pozycji) 23
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 0860-2395
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.17425/WK52MOGILA
Opis bibliograficzny
Dawna młynówka w opactwie cystersów w Mogile. Badania – projekt – restytucja = The old mill-leat in the Cistercian Monastery in Mogiła. Research – project – restitution / Anna Bojęś-Białasik ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [130000] Nauka o sztuce. Sztuka
Słowa kluczowe opactwo cystersów w Mogile, badania, dawna młynówka klasztorna, kanały wodne, przepusty, latryny, restytucja, projekt

Cistercian abbey in Mogiła, old mill-leat, water canals, restitution
Abstrakt
Publikacja prezentuje praktyczne wdrożenie idei restytucji dawnej młynówki klasztornej w opactwie cystersów w Mogile w oparciu o badania architektoniczne i kwerendy archiwalne. Odkryte relikty dawnych ... więcej

After more than half a century, a fragment of the old mill-leat fi lled in during the 1950s has been restored to the landscape of the Cistercian monastery in Mogila. The basis for the idea of the mill-leat ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 13
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 13
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/