Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47652)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21866)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Bojęś-Białasik, Anna; Kwiatkowska-Kopka, Beata

Średniowieczne urządzenia grzewcze w klasztorze cystersów w Jędrzejowie i augustianów-eremitów na Kazimierzu w Krakowie

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Medieval heating devices in the Cistercian monastery in Jędrzejow and the monastery of Augustinian hermits in Kazimierz quarter in Krakow
Seria/Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Numeracja Nr 25
Data wydania 2009
Język polski
angielski
Zakres stron 77-87
Oznaczenie ilustracji fot., rys.
Bibliografia (na str.) 87
Bibliografia (liczba pozycji) 3
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 0860-2395
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Średniowieczne urządzenia grzewcze w klasztorze cystersów w Jędrzejowie i augustianów-eremitów na Kazimierzu w Krakowie = Medieval heating devices in the Cistercian monastery in Jędrzejow and the ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [041900] Nauki pomocnicze historii
[040000] Nauki historyczne
Słowa kluczowe klasztor cystersów w Jędrzejowie, klasztor augustianów na Kazimierzu w Krakowie, urządzenia grzewcze, piece hypocaustyczne, badania archeologiczno-architektoniczne, rekonstrukcja

Cistercian abbey in Jędrzejów, Augustinian hermits' monastery in Kazimierz quarter in Kraków, heating devices, hypocaustic stoves, archaeological-architectural research, reconstruction
Abstrakt
Publikacja prezentuje dwa średniowieczne urządzenia grzewcze w klasztorach: cystersów w Jędrzejowie i augustianów na krakowskim Kazimierzu. Obiekty usytuowane są w dawnych suterenach gospodarczo-kuchennych ... więcej

The aim of this article is to present two medieval heating devices located in the historic monastic complexes – the Cistercian monastery in Jędrzejow and the Augustinian hermits’ monastery in Kazimierz ... więcej

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/