Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49496)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22683)
    Materiały konferencyjne (22339)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Makara, Agnieszka; Kowalski, Zygmunt

Czystsze technologie otrzymywania tripolifosforanu sodu

typ: książka

 

Współtwórca Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk – Kraków [inst. sprawcza]
Wariant tytułu Cleaner technologies of sodium tripolyphosphate production
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Wydaw. Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Wydawnictwo według MEiN Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
Data wydania 2017
Język polski
Seria/Czasopismo Studia, Rozprawy, Monografie / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią
Numer w serii 204
ISSN serii 1895-6823
Liczba stron 189, [13]
Oznaczenie ilustracji fot., rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 171-183
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-62922-84-0
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj publikacji monografia
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Czystsze technologie otrzymywania tripolifosforanu sodu / Agnieszka Makara, Zygmunt Kowalski ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk – Kraków. – Kraków : Wydaw. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe tripolifosforan sodu, kwas fosforowy, kalcynacja, skład fazowy

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia) 80
Liczba arkuszy 18.19
Dyscyplina inżynieria chemiczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/