Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46579)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21062)
    Materiały konferencyjne (22986)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Zdeb, Tomasz; Tracz, Tomasz; Brasse, Krystian; Sałapat, Ewa

Analiza zakotwienia zbrojenia rozproszonego w matrycy gruntobetonowej – cz. II

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Analysis of reinforcement anchors in a concrete matrix – part II
Seria/Czasopismo Magazyn Autostrady : budownictwo drogowo-mostowe
Numeracja 10
Data wydania 2017
Język polski
Zakres stron 74-78
Oznaczenie ilustracji fot., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 78
Bibliografia (liczba pozycji) 17
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang.
ISSN 1730-0703
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Analiza zakotwienia zbrojenia rozproszonego w matrycy gruntobetonowej – cz. II / Tomasz Zdeb, Tomasz Tracz, Krystian Brasse, Ewa Sałapat // Magazyn Autostrady : budownictwo drogowo-mostowe. – 2017, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe geotechnika, geoinżynieria, zbrojenie rozproszone, matryca gruntobetonowa

reinforcement, reinforcement anchors, concrete matrix
Abstrakt
W artykule przedstawiono powierzchniowe oraz wgłębne metody wzmacniania gruntu z zastosowaniem spoiw mineralnych. Ponadto scharakteryzowano kompozyty gruntobetonowe zawierające włókna stanowiące ... więcej

The article presents surface and in-depth soil reinforcement methods using mineral binders. In addition, reinforced concrete composites containing scattered reinforcement fibres have been characterized. The types and properties of fibres used in such composites are also discussed.

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 5
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/