Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49528)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22700)
    Materiały konferencyjne (22346)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Derkowski, Wit; Skupień, Piotr

Betonowe konstrukcje prefabrykowane

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Innowacyjne i współczesne rozwiązania w budownictwie : konstrukcje żelbetowe : XXXIII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Szczyrk, 6-9 marca 2018 roku. T. 2, Wykłady
Redaktor źródła Jasiński, Radosław
Miejsce wydania Gliwice
Wydawca Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział w Gliwicach
Wydawnictwo według MEiN Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Data wydania 2018
Język polski
Zakres stron 247-315
Oznaczenie ilustracji fot., rys., schem., tab.
Bibliografia (na str.) 313-315
ISBN 978-83-930482-8-1 (T. 2)
978-83-930482-6-7 (całość)
Uwagi Ref. zamieszczony również na USB z mat. konf.
Nazwa konferencji XXXIII WPPK : Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji
Miejsce konferencji Szczyrk
Data konferencji 6-9.03.2018
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana nie
Opis bibliograficzny
Betonowe konstrukcje prefabrykowane / Wit Derkowski, Piotr Skupień // W: Innowacyjne i współczesne rozwiązania w budownictwie : konstrukcje żelbetowe : XXXIII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [631500] Rozwiązania przestrzenno-funkcjonalne i konstrukcyjne obiektów budownictwa
[630000] Budownictwo
Słowa kluczowe konstrukcje prefabrykowane, połączenia w konstrukcjach prefabrykowanych, projektowanie

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 4
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/