Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46549)
    Książki (7625)
    Artykuły i czasopisma (21047)
    Materiały konferencyjne (22979)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kandefer, Stanisław; Olek, Małgorzata; Żukowski, Witold; Baron, Jerzy; Zabagło, Jadwiga

Disposable cellulose packagings – thermal energy recovery through combustion inside a bubbling fluidised bed

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Modern chemical technology in agriculture and environment protection
Redaktor źródła Górecki, Henryk et al.
Miejsce wydania Jeseník
Wydawca Czech-Pol Trade
Data wydania 2008
Język angielski
Seria/Czasopismo Chemistry for Agriculture
Numer w serii 9
Zakres stron 99-113
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 112-113
Bibliografia (liczba pozycji) 25
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang.
ISBN 978-80-254-3717-9
Uwagi ISBN na okł. 978-80-254-1047-9
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Disposable cellulose packagings – thermal energy recovery through combustion inside a bubbling fluidised bed / Stanisław Kandefer, Małgorzata Olek, Witold Żukowski, Jerzy Baron, Jadwiga Zabagło // ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe cellulose packagings, fluidisation, combustion, thermal energy recovery
Abstrakt
The following article describes methods of utilising disposable cellulose packagings, which are mainly used in the food industry, by means of applying the technology of combustion inside a bubbling fluidised ... więcej

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 1.5

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki





© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/