Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46568)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21055)
    Materiały konferencyjne (22982)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Jarek, Bogusław; Gołuch, Adrian

Korelacja klasy drogi ze współczynnikami dostosowawczymi. Cz. I – algorytmy

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Correlation of road classes with the adjustment coefficient – part I – algorithms
Seria/Czasopismo Magazyn Autostrady : budownictwo drogowo-mostowe
Numeracja 1-2
Data wydania 2018
Język polski
Zakres stron 53-57
Oznaczenie ilustracji schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 57
Bibliografia (liczba pozycji) 14
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang.
ISSN 1730-0703
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Korelacja klasy drogi ze współczynnikami dostosowawczymi. Cz. I – algorytmy / Bogusław Jarek, Adrian Gołuch // Magazyn Autostrady : budownictwo drogowo-mostowe. – 2018, 1-2, s. 53-57 : schem., ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [630800] Projektowanie budowlane
[630000] Budownictwo
[862000] Normy i ich konstrukcja
[631531] Obiekty budownictwa komunikacji
[860000] Normalizacja
[631500] Rozwiązania przestrzenno-funkcjonalne i konstrukcyjne obiektów budownictwa
Słowa kluczowe normy EC, współczynniki dostosowawcze, algorytmy, klasa drogi, obciążenia drogowe

road classes, adjustment coefficient, algorithms
Abstrakt
Od przeszło sześciu lat stosowane są w Polsce normy oznaczone PN-EN zwane potocznie Eurokodami. Do tego czasu nie udało się wypracować Załącznika Krajowego dla PN-EN 1991-2 „Eurokod 1. Oddziaływania ... więcej

The first part of the article presents algorithms that were used to determine the adjustment coefficients based on two criteria: maximum effort in the Limit of Load Capacity and maximum deflection in the Operational Limit.

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 5
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/