Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46530)
    Książki (7620)
    Artykuły i czasopisma (21034)
    Materiały konferencyjne (22978)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Jarek, Bogusław; Gołuch, Adrian

Korelacja klasy drogi ze współczynnikami dostosowawczymi. Cz. II – analizy

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Correlation of road classes with the adjustment coefficient – part II – analysis
Seria/Czasopismo Magazyn Autostrady : budownictwo drogowo-mostowe
Numeracja 3
Data wydania 2018
Język polski
Zakres stron 48-53
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 53
Bibliografia (liczba pozycji) 14
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang.
ISSN 1730-0703
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji studium przypadku (case study, case report)
Opis bibliograficzny
Korelacja klasy drogi ze współczynnikami dostosowawczymi. Cz. II – analizy / Bogusław Jarek, Adrian Gołuch // Magazyn Autostrady : budownictwo drogowo-mostowe. – 2018, 3, s. 48-53 : rys., tab., ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [630000] Budownictwo
[631531] Obiekty budownictwa komunikacji
[862000] Normy i ich konstrukcja
[631500] Rozwiązania przestrzenno-funkcjonalne i konstrukcyjne obiektów budownictwa
[860000] Normalizacja
Słowa kluczowe normy EC, współczynniki dostosowawcze, klasa drogi

road classes, adjustment coefficient, analysis
Abstrakt
Od przeszło sześciu lat stosowane są w Polsce normy oznaczone PN-EN zwane potocznie Eurokodami. Do tego czasu nie udało się wypracować Załącznika Krajowego dla PN-EN 1991-2 „Eurokod 1. Oddziaływania ... więcej

In the second part of the article, detailed results of the analysis carried out for the selected class of objects were given and the introduction of adjustment factors depending on the width of the object ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 5
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/