Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49532)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22703)
    Materiały konferencyjne (22338)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Bogdanowska, Monika

Krajobraz w sztuce, sztuka w krajobrazie. Rozważania o poszukiwaniu polskiej tożsamości krajobrazowej w dobie zaborów

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Sztuka jako inspiracja do działań
Redaktor źródła Milecka, Małgorzata
Miejsce wydania Lublin
Wydawca Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Uniwersytet Przyrodniczy
Wydawnictwo według MEiN Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Data wydania 2017
Język polski
Seria/Czasopismo Kulturowe i Cywilizacyjne Postawy Polaków
Zakres stron 79-87
Bibliografia (na str.) 87
ISBN 978-83-944071-6-2
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Krajobraz w sztuce, sztuka w krajobrazie. Rozważania o poszukiwaniu polskiej tożsamości krajobrazowej w dobie zaborów / Monika Bogdanowska // W: Sztuka jako inspiracja do działań / pod red. Małgorzaty ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe krajobraz, tożsamość, sztuka polska XIX wieku
Abstrakt
Potrzeba definiowania narodowej tożsamości nigdy nie była równie istotna, jak w okresie utraty państwowości. Zadanie identyfikowania polskości w znakach, formach i kształtach krajobrazu podejmowali ... więcej

The need to clarify Polish national identity had never been so crucial as it was in the times of partitions (late 18th to early 20th centuries). The task of identifying what may be called as “Polishness” ... więcej

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 0.63
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/