Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47404)
    Książki (7482)
    Artykuły i czasopisma (21729)
    Materiały konferencyjne (22634)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (116)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Sanecki, Henryk

Analiza dynamiczna wybranych podzespołów przyłączonych do pudeł pojazdów szynowych

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Dynamic analysis of selected components attached to bodies of rail vehicles
Seria/Czasopismo Symulacja w Badaniach i Rozwoju
Numeracja Vol. 8, No. 3-4
Data wydania 2017
Język polski
Zakres stron 115-123
Oznaczenie ilustracji schem.
Bibliografia (na str.) 123
Bibliografia (liczba pozycji) 5
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISSN 2081-6154
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Analiza dynamiczna wybranych podzespołów przyłączonych do pudeł pojazdów szynowych / Henryk Sanecki // Symulacja w Badaniach i Rozwoju. – 2017, Vol. 8, No. 3-4, s. 115-123 : schem. – Bibliogr. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe pojazdy szynowe, podzespoły przymocowane, układy hamulcowe, dynamiczne oddziaływanie wyposażenia

rail vehicles, fixed components, braking systems, dynamic impact of equipment
Abstrakt
Praca prezentuje metodykę badań symulacyjnych dotyczących zamocowań wybranych podzespołów przyłączonych do elementów nośnych pojazdów szynowych. Opisano metodykę obliczeń dotyczących mocowań, ... więcej

The paper presents a methodology of simulation studies concerning the fastening of components connected to the load-bearing elements of rail vehicles. This methodology of calculations may be useful to ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 5
Dyscyplina inżynieria mechaniczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/