Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47404)
    Książki (7482)
    Artykuły i czasopisma (21729)
    Materiały konferencyjne (22634)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (116)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Mysłek, Adam; Sanecki, Henryk

Optimization of hydraulic crane prototype

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Optymalizacja prototypu żurawia hydraulicznego
Seria/Czasopismo Symulacja w Badaniach i Rozwoju
Numeracja Vol. 8, No. 3-4
Data wydania 2017
Język angielski
Zakres stron 105-113
Oznaczenie ilustracji schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 113
Bibliografia (liczba pozycji) 7
Oznaczenie streszczenia Summ., Streszcz.
ISSN 2081-6154
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny Optimization of hydraulic crane prototype / Adam Mysłek, Henryk Sanecki // Symulacja w Badaniach i Rozwoju. – 2017, Vol. 8, No. 3-4, s. 105-113 : schem., tab., wykr. – Bibliogr. 7 poz., Summ., Streszcz. – Tyt. streszcz.: Optymalizacja prototypu żurawia hydraulicznego. – ISSN 2081-6154

tematyka
Słowa kluczowe hydraulic crane, structural optimization, algorithms

żuraw hydrauliczny, optymalizacja strukturalna, algorytmy
Abstrakt
The paper presents an application of research methodology leading to structural optimization of a crane model containing hydraulic cylinders. CAD and CAE systems were used to obtain a three-dimensional ... więcej

Praca prezentuje metodykę badań prowadzącą do optymalizacji strukturalnej żurawia zawierającego siłowniki hydrauliczne. Zastosowano systemy CAD i CAE do uzyskania trójwymiarowego modelu żurawia ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 5
Dyscyplina inżynieria mechaniczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/